NOTICIAS

Bando sobre auga

Ver máis

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS

O Pleno do Concello de Mañón, na sesión ordinaria celebrada o día 29 de setembro de 2022, aprobou o documento do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais.
Calquera persoa física ou xurídica poderá examinar o expediente e formular as alegacións, observacións e suxestións que estimen oportunas. As consultas poderán formularse:
- Nas oficinas do concello, con cita previa, en horario de 9,00 a 14, 00 horas.
- No Taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal sede.manon.es.
https://sede.manon.es/opencms/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221013123015596.html?fbclid=IwAR3EeG0E4vofOr2OwOkGsNkTasBANkBHTtkHR4QXyBTJPQ2nmOaPqSRe-yI
O prazo para as consultas e/ou alegacións remata o 11 de novembro de 2022.

Ver máis

CONVOCATORIA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PRAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (2022/E001/000022).


Ver máis
Turismo