Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
13-04-2018

ADXUDICACIÓN DA OBRA: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe de adxudicación: 8.000,00 euros
Data de adxudicación: 12 de abril de 2018
13-04-2018

ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS: Resultado apertura sobres A e sobres C

26-03-2018

Memoria valorada: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

26-03-2018

Documentación a aportar: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

26-03-2018

CONVOCATORIA CONTRATO MENOR: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

02-03-2018

Contratación da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Proxecto da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Prego de cláusulas adm part para obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTR

22-02-2018

CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS: APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura de ofertas económicas na Casa do Concello de Mañón o día 26 de febreiro de 2018 ás 14,00 horas.
22-02-2018

CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS: APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura de ofertas económicas na Casa do Concello de Mañón o día 26 de febreiro de 2018 ás 13,30 horas.
12 3 4 5 >>