Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
26-12-2017

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA PEÓNS CAMIÑEIROS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe adxudicación: 11.979,00 euros
Data formalización contrato: 26 de decembro de 2017
21-12-2017

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

Adxudicatario: OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
Importe adxudicación: 265.420,00 (IVE engadido)
Data formalización contrato: 19 de decembro de 2017
13-11-2017

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO: APERTURA SOBRE B

Apertura sobre B (criterios avaliables de forma automática):
Casa do Concello de Mañón, o día 15 de novembro de 2017 ás 13,30 horas.
09-11-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

09-11-2017

Proxecto da obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

09-11-2017

Contratación da obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

26-10-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

26-10-2017

Proxecto da obra (Tomo 2): CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

26-10-2017

Proxecto da obra (Tomo 1): CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

26-10-2017

Contratación da obra: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

12 3 >>