Organización administrativa

Inicio   Concello   Organización administrativa

Oficinas xerais

Plaza do Mesón 1 – 15337 O Barqueiro – Mañón

Teléfono: 981414002 / Fax: 981414151

Secretaría– Intervención – Tesourería

María Valiña Garrido secretaria@manon.es

Administración

Carmen Casás López estatistica@manon.es

Francisco Novo Estrada correo@manon.es

Álvaro Muíño Sánchez intervencion@manon.es

Tamara Rey Durán tamara.rey@manon.es

Servizos Sociais

  • Traballadora social: Natividad Rubido Martínez servizos.sociais@manon.es
  • Auxiliar administrativa: Cristina Álvarez 
  • Punto de atención á infancia (PAI): Araceli Novo Villasuso

Urbanismo

Cultura e Deportes