CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS AXUDAS DO POS+ADICIONAL 1/2021 DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS PARA GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DO EXERCICIO 2021

Inicio   Noticias   CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS AXUDAS DO POS+ADICIONAL 1/2021 DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS PARA GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DO EXERCICIO 2021

A finalidade destas axudas é dar resposta a situacións puntuais de necesidade derivadas de gastos específicos relativos ás necesidades básicas e outras destinadas a paliar o impacto económico e social da COVID-19

Descargas