APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS/AS PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA A SÚA ADSCRICIÓN AOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO.

Inicio   Noticias   APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS/AS PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA A SÚA ADSCRICIÓN AOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO.