Noticias

Inicio   Noticias
15-12-2021

PROGRAMACIÓN CULTURAL NADAL 2021

PREMENDO EN VER MÁIS, VERÁS O CARTEL DE CADA ACTIVIDADE
17-12-2021

ACTA DO TRIBUNAL PARA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

17-12-2021

ACTA DO TRIBUNAL PARA PRAZA DE FORMADOR/A DIXITAL

15-12-2021

CAMPAMENTO DE NADAL 2021

16-12-2021

LISTAXE DE ASPIRANTES ADMITIDOS Á PRAZA DE FORMADOR/A DIXITAL

15-12-2021

LISTAXE DE ASPIRANTES ADMITIDOS PARA A PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

30-11-2021

CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DAS AXUDAS DO POS+ADICIONAL 1/2021 DO PLAN ÚNICO DE CONCELLOS PARA GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS DO EXERCICIO 2021

A finalidade destas axudas é dar resposta a situacións puntuais de necesidade derivadas de gastos específicos relativos ás necesidades básicas e outras destinadas a paliar o impacto económico e social da COVID-19

O importe destas axudas ascende a 54.555, 00 € e establece dúas liñas de actuación:
- LIÑA 1. Axudas a familias para adquisición de material ou equipos informáticos para o laumnado que estea cursando estudos de Educación primaria, ESO, Bacharelato, Cursos formativos homologados de grao medio ou superior ou Universitarios: 31.555,00 €

- LIÑA 2. Axudas económicas a persoas e familias para facer fronte a gastos ordinarios ou extraordinarios: 23.000,00 €

Consulta das bases e impresos a completar nos formularios anexos 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: DENDE O 3 ATA O 13 DE DECEMBRO DE 2021 ÁS 14:00 H.
02-12-2021

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS OFICINA XERAIS (2021/E0001/000022)

O contrato de obra o servizo determinado será de xornada completa iniciándose o 1 de xaneiro de 2022 e rematando o día 31 de decembro de 2022

As solicitudes poderán presentarse ata o día 14 de decembro de 2021 ás 14:00 h. pola sede electrónica do Concello de Mañón sede.manon.es no apartado de "Convocatoria de persoal" ou polo rexistro do concello en horario de 9:00 a 14:00 h. co modelo "Solicitude de selección persoal"
Pode consultar e descargar as bases reguladoras premendo en VER MAIS
 
02-12-2021

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PRAZA DE FORMADOR/A DIXITAL PARA A PRESTACIÓN DE SERVIZOS NO CENTRO SOCIOCOMUNITARIO (2021/E0001/000023)

As solicitude poderán presentarse ata o día 14 de decembro de 2021 ás 14:00 h. pola sede electrónica do Concello de Mañón sede.manon.es no apartado de "Convocatoria de persoal" ou no rexistro de concello en horario de 9:00 a 14:00 h. co modelo "Solicitude de selección persoal"
Pode consultar e descargar as bases reguladoras premendo en VER MAIS
30-11-2021

XORNADAS CULTURAIS