Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
26-03-2018

CONVOCATORIA CONTRATO MENOR: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

02-03-2018

Contratación da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Proxecto da obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTRAS)

02-03-2018

Prego de cláusulas adm part para obra: PAVIMENTACIÓN RÚAS EN VILA DE BARES (RÚA TOMÁS RÍO DEÁN E OUTR

22-02-2018

CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS: APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura de ofertas económicas na Casa do Concello de Mañón o día 26 de febreiro de 2018 ás 14,00 horas.
22-02-2018

CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS: APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS

Apertura de ofertas económicas na Casa do Concello de Mañón o día 26 de febreiro de 2018 ás 13,30 horas.
16-02-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO ACCESO Á PRAIA DE BARES E OUTROS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe adxudicación: 45.205,60 euros
Data formalización contrato: 9 de febreiro de 2018
16-02-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO DE SAN PEDRO A CASTRO E OUTROS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe adxudicación: 44.467,50 euros
Data formalización contrato: 9 de febreiro de 2018
25-01-2018

Proxecto da obra: CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS (POS+ 2017)

25-01-2018

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS (POS+ 2017)

1 23 4 5 6 >>