Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
27-09-2017

ADXUDICACIÓN DA OBRA "ARRANXO DE ALUMEADO EN SENDA PEONIL DENDE PORTO DO BARQUEIRO ATA LÍMITE DE PROVINCIA"

Plan: Fondo de Compensación Ambiental 2017
Adxudicatario: AOPIL, S.L.
Importe de adxudicación: 41.467,64 euros.
Data de adxudicación: 25 de setembro de 2017.
 
27-09-2017

ADXUDICACIÓN DA OBRA "CAPTACIÓN DE AUGAS NAS PARROQUIAS DE GRAÑAS E MAÑÓN E OUTROS"

Plan: Fondo de Compensación Ambiental 2017
Adxudicatario: CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
Importe de adxudicación: 48.499,99 euros.
Data de adxudicación: 25 de setembro de 2017.
16-08-2017

Prego-tipo de cláusulas administrativas: SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NOS LUGARES DE PORTADRONCA (O BARQUEIRO) E CORIS

16-08-2017

Prego de prescripcións técnicas: SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NOS LUGARES DE PORTADRONCA (O BARQUEIRO) E CORISC

16-08-2017

Contratación de subministro: "SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NOS LUGARES DE PORTADRONCA (O BARQUEIRO) E CORISCADA (

Convocatoria contratación mediante procedemento negociado.
11-08-2017

Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares para a obra: Arranxo de alumeado en senda peonil dende Porto do Barqueiro ata limite de pr

11-08-2017

Proxecto da obra: Arranxo de alumeado en senda peonil dende Porto do Barqueiro ata límite de provincia

11-08-2017

Contratación de obra: ARRANXO DE ALUMEADO EN SENDA PEONIL DENDE PORTO DO BARQUEIRO ATA LÍMITE DE PROVINCIA

Convocatoria contratación mediante procedemento negociado
11-08-2017

Prego-tipo de cláusulas administrativas particulares para a obra: Captación de augas nas parroquias de Grañas e Mañó

11-08-2017

Proxecto da obra: Captación de augas nas parroquias de Grañas e Mañón e outros

1 2 3 4 56 >>