Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
26-10-2017

Proxecto da obra (Tomo 2): CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

26-10-2017

Proxecto da obra (Tomo 1): CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

26-10-2017

Contratación da obra: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

20-10-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO ACCESO A PRAIA DE BARES E OUTROS

20-10-2017

Proxecto da obra: CAMIÑO ACCESO A PRAIA DE BARES E OUTROS

20-10-2017

Contratación da obra: CAMIÑO ACCESO A PRAIA DE BARES E OUTROS

17-10-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO DE SAN PEDRO A CASTRO E OUTROS

17-10-2017

Proxecto da obra: CAMIÑO DE SAN PEDRO A CASTRO E OUTROS

17-10-2017

Contratación da obra: CAMIÑO DE SAN PEDRO A CASTRO E OUTROS

28-09-2017

ADXUDICACIÓN DA ACTUACIÓN "SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS NOS LUGARES DE PORTADRONCA (O BARQUEIRO) E CORISCA

Plan: Plan Único de Concellos. POS+ 2017 - Plan Complementario
Adxudicatario: AOPIL, S.L.
Importe de adxudicación: 22.507,34 euros.
Data de adxudicación: 25 de setembro de 2017.
1 2 3 45 6 >>