Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
25-01-2018

Contratación da obra: CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS (POS+ 2017)

25-01-2018

Proxecto da obra: CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS (POS+ 2017)

25-01-2018

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS (POS+ 2017)

25-01-2018

Contratación da obra: CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS (POS+ 2017)

26-12-2017

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA PEÓNS CAMIÑEIROS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe adxudicación: 11.979,00 euros
Data formalización contrato: 26 de decembro de 2017
21-12-2017

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

Adxudicatario: OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
Importe adxudicación: 265.420,00 (IVE engadido)
Data formalización contrato: 19 de decembro de 2017
09-11-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

09-11-2017

Proxecto da obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

09-11-2017

Contratación da obra: DEMOLICIÓN DE ANTIGA CASETA DE PEÓNS CAMIÑEIROS

26-10-2017

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO EN O BARQUEIRO

1 2 34 5 6 >>