Perfil de contratante

Inicio   Concello   Perfil de contratante
23-08-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO DE ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO (Plan de mellora de camiños municipais 2017-20

Adxudicatario: JOSÉ MANUEL PIÑEIRO LÓPEZ, S.L.
Importe adxudicación: 33.759,00 euros
Data formalización contrato: 20 de agosto de 2018
25-06-2018

Proxecto da obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

25-06-2018

Prego de cláusulas administrativas particulares para a obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

25-06-2018

Contratación da obra: CAMIÑO ACCESO Á GARITA DE BARES E OUTRO

21-05-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO DAS PRAZAS A PONTE SEGADE E OUTROS (POS+2017)

Adxudicatario: EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.
Importe adxudicación: 41.866,00 euros
Data formalización contrato: 16 de maio de 2018
21-05-2018

FORMALIZACIÓN CONTRATO DA OBRA: CAMIÑO IGREXA DO BARQUEIRO A LÍMITE ORTIGUEIRA E OUTROS (POS+ 2017)

Adxudicatario: EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.
Importe adxudicación: 42.229,00 euros
Data formalización contrato: 16 de maio de 2018
13-04-2018

ADXUDICACIÓN DA OBRA: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

Adxudicatario: VILLASUSO ORTEGAL, S.L.
Importe de adxudicación: 8.000,00 euros
Data de adxudicación: 12 de abril de 2018
13-04-2018

ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS: Resultado apertura sobres A e sobres C

26-03-2018

Memoria valorada: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

26-03-2018

Documentación a aportar: ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS

12 3 4 5 6 >>